Onze Visie

Problemen zijn oplossingen

De Inspirerende Groep (DIG) werkt voor organisaties, ondernemingen en bedrijven. DIG brengt het onbewuste krachtenveld in een organisatie in beeld en toont de werkelijke problemen. Hierdoor wordt duidelijk wat mag worden opgelost. DIG werkt doelgericht, snel en adequaat; meestal binnen één dagdeel. Dit scheelt tijd, frustratie, energie en geld. Door middel van systemische opstellingen wordt snel zichtbaar wat er speelt binnen een organisatie.
Bijvoorbeeld:

 • Wat is de oorzaak van die steeds terugkerende conflicten?
 • Hoe komt het dat die ene vacature maar niet wordt vervuld?
 • Waarom durven mensen elkaar niet aan te spreken op bepaalde zaken?
 • De besluitvorming is zo moeizaam
 • Waarom haken onze klanten af?
 • Hoe kan het dat het verzuim zo hoog is?
 • Hoe krijgen we de neuzen allemaal dezelfde kant op?
 • Er wordt te weinig of juist teveel verantwoording genomen
 • Wat schort er toch aan de samenwerking?
 • Ik krijg mijn team niet in beweging
 • Waarom is het verloop zo groot?

Als dit helder is, kan er concreet aan de oplossing gewerkt worden.

Ons Werk

Wat bieden wij?

 Organisatieopstellingen
 (Individuele-) Coachtrajecten
 Systemische aanpak van;
- de casus van uw intervisie bijeenkomst 
 - uw brainstorm sessie
 - uw vergadering, bij bijvoorbeeld besluitvorming 
 - supervisie
 
DIG biedt diverse pakketten op maat aan.

Wat bieden wij?

 • Organisatieopstellingen
 • (Individuele-) Coachtrajecten
 • Systemische aanpak van;
 • – de casus van uw intervisie bijeenkomst

  – uw brainstorm sessie

  – uw vergadering, bij bijvoorbeeld besluitvorming

  – supervisie
DIG biedt diverse pakketten op maat aan.
Systemisch werk - Wat is het?
Een manier om van een afstand (helicopter-view) naar de organisatie, het team en individuele personeelsleden te kijken, waardoor je het geheel overziet. Systemisch Werk gaat er van uit dat alles en iedereen onderdeel is van een groter geheel. Alle onderdelen hebben invloed op elkaar. Een organisatie kan bijvoorbeeld uit de volgende onderdelen bestaan;


 Raad van Bestuur
 MT
 Stafafdelingen
 Afdelingen
 Personeelsleden van die afdelingen.
 

Dat grote geheel wordt systeem genoemd. Uitgangspunt hierbij is dat het systeem zichzelf altijd in balans houdt.
Als er op een of meerdere plekken in de organisatie iets niet goed functioneert, dan past de rest zich aan om weer in balans te komen. Zo ontstaan onzichtbare knelpunten.

Een systemische aanpak is tevens een manier om, tijdens een intervisiebijeenkomst of brainstormsessie, te ervaren hoe een casus uitpakt.

Systemisch werk – Wat is het?

Een manier om van een afstand (helicopter-view) naar de organisatie, het team en individuele personeelsleden te kijken, waardoor je het geheel overziet. Systemisch Werk gaat er van uit dat alles en iedereen onderdeel is van een groter geheel. Alle onderdelen hebben invloed op elkaar. Een organisatie kan bijvoorbeeld uit de volgende onderdelen bestaan;

 • Raad van Bestuur
 • MT
 • Stafafdelingen
 • Afdelingen
 • Personeelsleden van die afdelingen.
Dat grote geheel wordt systeem genoemd. Uitgangspunt hierbij is dat het systeem zichzelf altijd in balans houdt. Als er op een of meerdere plekken in de organisatie iets niet goed functioneert, dan past de rest zich aan om weer in balans te komen. Zo ontstaan onzichtbare knelpunten.

Een systemische aanpak is tevens een manier om, tijdens een intervisiebijeenkomst of brainstormsessie, te ervaren hoe een casus uitpakt.
 
Systemische adviezen – Hoe werkt het?

Wij hebben met u een gesprek waarin we de situatie bespreken die aanleiding geeft tot problemen of dilemma’s. Welke dag en datum de opstelling zal plaatsvinden zullen wij samen met u bepalen.
Wij dragen zorg voor de locatie en stand-ins. 
In een systemische opstelling worden letterlijk diverse onderdelen uit de organisatie opgesteld. Elk onderdeel wordt gerepresenteerd door een persoon die bij voorkeur niets weet van de organisatie. Wij noemen deze persoon een “stand-in”. 
 
Het meest bijzondere (en onverklaarbare) is dat de stand-ins in staat blijken te zijn om heel zuiver aan te kunnen geven wat zich afspeelt in dat team, die afdeling, of die persoon die ze representeren. Door de informatie die de stand-ins geven ontvouwen zich van moment tot moment situaties die inzicht geven. Soms moeten er dingen gezegd of gedaan worden waardoor geblokkeerde energie weer vrijkomt.

Systemische adviezen – Hoe werkt het?

Wij hebben met u een gesprek waarin we de situatie bespreken die aanleiding geeft tot problemen of dilemma’s. Welke dag en datum de opstelling zal plaatsvinden zullen wij samen met u bepalen. Wij dragen zorg voor de locatie en stand-ins. In een systemische opstelling worden letterlijk diverse onderdelen uit de organisatie opgesteld. Elk onderdeel wordt gerepresenteerd door een persoon die bij voorkeur niets weet van de organisatie. Wij noemen deze persoon een “stand-in”. Het meest bijzondere (en onverklaarbare) is dat de stand-ins in staat blijken te zijn om heel zuiver aan te kunnen geven wat zich afspeelt in dat team, die afdeling, of die persoon die ze representeren. Door de informatie die de stand-ins geven ontvouwen zich van moment tot moment situaties die inzicht geven. Soms moeten er dingen gezegd of gedaan worden waardoor geblokkeerde energie weer vrijkomt.
 
Systemische adviezen – Wat levert het op?
 
Inzicht in de volledige potentie van de organisatie, wat tot betere samenwerking en resultaten leidt.


Onzichtbare zaken zijn zichtbaar geworden
Ieder neemt de juiste verantwoording waardoor efficiënter wordt gewerkt
Mensen werken weer met plezier
Het verzuim daalt
Ruimte voor verandering en acceptatie
De verantwoordelijke medewerkers kunnen nu de zaken aanpakken
Enzovoort 


Tot de mogelijkheden behoort; 


Het opstellen van meerdere toekomstperspectieven die goed kunnen zijn voor de organisatie
Gedurende een verandertraject in de organisatie een vervolg opstelling om de voortgang te bekijken
Coach trajecten

Systemische adviezen – Wat levert het op?

Inzicht in de volledige potentie van de organisatie, wat tot betere samenwerking en resultaten leidt.

 • Onzichtbare zaken zijn zichtbaar geworden
 • Ieder neemt de juiste verantwoording waardoor efficiënter wordt gewerkt
 • Mensen werken weer met plezier
 • Het verzuim daalt
 • Ruimte voor verandering en acceptatie
 • De verantwoordelijke medewerkers kunnen nu de zaken aanpakken
 • Enzovoort
Tot de mogelijkheden behoort;
 • Het opstellen van meerdere toekomstperspectieven die goed kunnen zijn voor de organisatie
 • Gedurende een verandertraject in de organisatie een vervolg opstelling om de voortgang te bekijken
 • Coach trajecten

Over Ons

Volgens Nanda hangt het welslagen van een organisatie, een bedrijf, een onderneming (kortom: de economie) in grote mate af van de mensen die er werken. Deze hebben door hun verbondenheid met het bedrijf dan ook invloed op de dynamiek van de organisatie. En juist deze dynamiek van de organisatie is er vaak de oorzaak van dat niet alles loopt zoals het zou moeten lopen. 

Nanda maakt door middel van een organisatieopstelling graag de onzichtbare knelpunten zichtbaar. Zowel het begeleiden van grote en kleine opstellingen als het individueel coachen op systemische wijze heeft oprecht haar hart gestolen, zonder haar heldere kijk en overzicht te verliezen. 

Nanda leeft en werkt vanuit de overtuiging: Zelfkennis is de grootste succesfactor. 

De talenten van Nanda kunnen grofweg in tweeën gedeeld worden; Begeleider van opstellingen en Fiscaal en Administratief adviseur. Gedegen scholing bij o.a. TCT Opstellingen/Phoenix, Academie Poly Energetische Therapie, Licent Academy- maar vooral veel ervaring en ook levenservaring zorgen ervoor dat klanten graag met haar werken.

Nanda Nobach

Volgens Nanda hangt het welslagen van een organisatie, een bedrijf, een onderneming (kortom: de economie) in grote mate af van de mensen die er werken. Deze hebben door hun verbondenheid met het bedrijf dan ook invloed op de dynamiek van de organisatie. En juist deze dynamiek van de organisatie is er vaak de oorzaak van dat niet alles loopt zoals het zou moeten lopen.
Nanda maakt door middel van een organisatieopstelling graag de onzichtbare knelpunten zichtbaar. Zowel het begeleiden van grote en kleine opstellingen als het individueel coachen op systemische wijze heeft oprecht haar hart gestolen, zonder haar heldere kijk en overzicht te verliezen.
Nanda leeft en werkt vanuit de overtuiging: Zelfkennis is de grootste succesfactor.
De talenten van Nanda kunnen grofweg in tweeën gedeeld worden; Begeleider van opstellingen en Fiscaal en Administratief adviseur. Gedegen scholing bij o.a. TCT Opstellingen/Phoenix, Academie Poly Energetische Therapie, Licent Academy- maar vooral veel ervaring en ook levenservaring zorgen ervoor dat klanten graag met haar werken.
Volgens Celeste is de sfeer waarin- en de wijze waarop mensen met elkaar samenwerken van grote invloed op een organisatie.
Dit brengt vaak onzichtbare effecten teweeg die doorwerken in het bedrijf, met alle gevolgen voor de dynamiek in de organisatie. 

Celeste is als adviseur systemische interventies en loopbaancoach in staat om inzicht te geven in connecties waar niemand bij had stilgestaan of die zelfs niemand had bedacht. Haar vraagstellingen komen voort uit haar scherpzinnigheid waardoor de kern van de zaak zichtbaar wordt. Of het nu organisatie breed is, op teamniveau of op persoonlijk vlak, zij verschaft inzichten zodat de organisatie, het team of de persoon zelf weer verder kan. 

Celeste leeft en werkt vanuit de overtuiging: (zelf-)bewustzijn en een open houding zijn de beste bodem voor een mooie samenwerking. 

De talenten van Celeste kunnen grofweg in tweeën gedeeld worden; Adviseur systemische interventies en HR Business Partner.
Gedegen scholing bij o.a. Bert Hellinger Instituut, Balansgroep Coaching en Training- maar vooral veel ervaring en haar scherpe intuïtie maken dat klanten graag met haar willen werken.

Celeste Noom

Volgens Celeste is de sfeer waarin- en de wijze waarop mensen met elkaar samenwerken van grote invloed op een organisatie. Dit brengt vaak onzichtbare effecten teweeg die doorwerken in het bedrijf, met alle gevolgen voor de dynamiek in de organisatie.
Celeste is als adviseur systemische interventies en loopbaancoach in staat om inzicht te geven in connecties waar niemand bij had stilgestaan of die zelfs niemand had bedacht. Haar vraagstellingen komen voort uit haar scherpzinnigheid waardoor de kern van de zaak zichtbaar wordt. Of het nu organisatie breed is, op teamniveau of op persoonlijk vlak, zij verschaft inzichten zodat de organisatie, het team of de persoon zelf weer verder kan.
Celeste leeft en werkt vanuit de overtuiging: (zelf-)bewustzijn en een open houding zijn de beste bodem voor een mooie samenwerking.
De talenten van Celeste kunnen grofweg in tweeën gedeeld worden; Adviseur systemische interventies en HR Business Partner. Gedegen scholing bij o.a. Bert Hellinger Instituut, Balansgroep Coaching en Training- maar vooral veel ervaring en haar scherpe intuïtie maken dat klanten graag met haar willen werken.
De samenwerking tussen Celeste en Nanda is op natuurlijke wijze tot stand gekomen. Celeste volgde de training tot Begeleider Opstellingen die door Nanda werd gegeven. Daarna ontmoetten ze elkaar steeds in de praktijk en stonden elkaar bij waar nodig. Deze professionele aantrekkingskracht leidde tot de oprichting van De Inspirerende Groep, waarin ze op een logische manier samenwerken.

Samenwerking

De samenwerking tussen Celeste en Nanda is op natuurlijke wijze tot stand gekomen. Celeste volgde de training tot Begeleider Opstellingen die door Nanda werd gegeven. Daarna ontmoetten ze elkaar steeds in de praktijk en stonden elkaar bij waar nodig. Deze professionele aantrekkingskracht leidde tot de oprichting van De Inspirerende Groep, waarin ze op een logische manier samenwerken.

Contact

[si-contact-form form='1']
* verplicht veld